Skip to main content

Миграция с 7.6 на 7.7

Изменения в настройках

  • Настройка n2o.ui.homepage.id заменена на n2o.header.homepage.id.
  • Настройка n2o.project-name заменена на n2o.header.title.
  • Настройка n2o.api.default.header.fixed заменена на n2o.header.fixed.
  • Настройка n2o.api.default.header.collapsed заменена на n2o.header.collapsed.